A termőföld tulajdonjogának átruházására speciális szabályok vonatkoznak.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben egy termőföldnek minősülő (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádaserdő és fásított terület, erdő) ingatlanban tulajdoni illetőséget szeretnék szerezni, azt csupán igen szigorú feltételek együttes megléte esetén tehetjük meg.

Amennyiben a termőföldekre vonatkozó ingatlan adásvételi szerződést, vagy egyéb tulajdon átruházási szerződést kötünk, mint eladóként, mint vevőként a földforgalmi törvény elírásának megfelelően kell eljárnunk.

Ebben a tanulmányban a jogszabályok bemutatása mellett, a bíróság által kialakított joggyakorlatot is igyekszem bemutatni, kiemelve a leggyakrabban előforduló eseteket, melyek a termőföld átruházása során keletkeztek.

Keressen bizalommal!

Dr. Bánkuti Gábor, ügyvéd