A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI FÖLDEK FORGALMÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI CXXII. TÖRVÉNYRŐL

Mire terjed ki a földforgalmi törvény? Milyen tárgykörre terjed ki a földforgalmi törvény hatálya? Mely ingatlanokra kell alkalmazni a törvényt?

 

Mire terjed ki a földforgalmi törvény?

 • a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzésére,
 • a földön haszonélvezeti jog alapítására,
 • föld használatára,
 • a szerzési korlátozások ellenőrzésére,
 • továbbá a törvény a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg

 

Milyen tárgykörre terjed ki a földforgalmi törvény hatálya?

 • ország területén fekvő valamennyi földre
 • A védett természeti területnek minősülő földre
 • erdőnek minősülő földre
 • a Nemzeti Földalapba tartozó földre
 • tanyára
 • a pályakezdő gazdálkodóra
 • a mennyiben a tanyának nem minősülő földrészleten belül meghatározott művelési ágban nyilvántartott alrészlet van, annak területnagyságától függetlenül a teljes földrészletre a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

 

Mely ingatlanokra kell alkalmazni a törvényt?

Fekvéstől függetlenül (belterület, külterület, zárkert), az alábbi művelési ágakra:

 • szántó
 • szőlő
 • gyümölcsös
 • kert
 • rét
 • Legelő (gyep)
 • nádas
 • erdő és fásított terület
 • erdő

Megosztás: