A MAGYAR GAZDÁK JOGI TÁMOGATÁSÁÉRT

Dr. Bánkuti Gábor, ügyvéd

Termőföldekre vonatkozó jogszabályok

A termőföld tulajdonjogának átruházására speciális szabályok vonatkoznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben egy termőföldnek minősülő (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádaserdő és fásított terület, erdő) ingatlanban tulajdoni illetőséget szeretnék szerezni, azt csupán igen szigorú feltételek együttes megléte esetén tehetjük meg.

A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI FÖLDEK FORGALMÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI CXXII. TÖRVÉNYRŐL

Mire terjed ki a földforgalmi törvény?

További jogszabályok

A HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁSA

A mezőgazdasági igazgatási szerv a jegyző által a részére megküldött okiratok közül a haszonbérleti szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat – kizárólag azok tartalma és alaki kellékei alapján – először az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi.

TOVÁBB

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁSA

A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az adás-vételi szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat először tartalma és alaki kellékei alapján az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi.

TOVÁBB

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adás-vételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

TOVÁBB

Az ország minden gazdájának joga van az ügyvédi segítség igénybevételére.

A termőföld az ország egyik legértékesebb természeti erőforrása, amely a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

Keressen bizalommal!

Dr. Bánkuti Gábor, ügyvéd